Речник

анизокория

на латински език: anisocoria
на английски език: anisocoria

състояние, при което има разлика в ширината на двете зеници по-голяма от половин милиметър; анизокория е медицински термин, описващ състояние, при което двете зеници имат различен диаметър; нормално зениците на двете очи имат еднаква ширина; при част от човешката популация се наблюдава естествено различие в диаметъра на зениците, което не е обусловено от заболяване — физиологична анизокория; малки отклонения до 0,5 mm могат да се наблюдават и при здрави хора с различна рефракция на двете очи — късогледство, далекогледство (при късогледство съответната зеница е по-широка); в останалите случаи (патологични изменения под 0,5 mm и големи отклонения над тази стойност); анизокорията би могла да бъде симптом на друго заболяване / неврологично/ или увреда.