Речник

аблефария

на латински език: ablepharia
на английски език: ablepharia, ablepharon, ablephary
свързани термини: 

аблефарията (от гр. а – отрицание и blepharon – клепач) е аномалия в развитието – вродена липса на клепачи; обикновено се съчетава с недоразвитие на очната ябълка

Реклама
Реклама