Речник

ябълчна кост

на латински език: os zygomaticum
на английски език: zygomatic bone, cheekbone

чифтна кост с неправилна четириъгълна форма, разположена в страничната част на лицевия череп; влиза в състава на външната и долната стена на очницата; свързва се с ябълчните израстъци на горната челюст, челната и слепоочната кост.

снимка:

wikimedia

Реклама