Речник

хипертелоризъм

на латински език: hypertelorismus
на английски език: hypertelorism

абнормно увеличено разстояние между двете очи (нормално е 30-33 mm);