Изследвания и процедури

Тънкослойно хроматографско изследване на въглехидрати

Показания за изследването

  • Галактоземия;
  • Недоимък на галактокиназа;
  • Нарушена поносимост за фруктоза;

Биологичен материал:

  • кръв;
  • урина;
N.B. Преди да се вземе биологичен материал за изследване, е важно болният да получи съответния въглехидрат с храната. Ако клиничното подозрение за нарушена обмяна на някоя хексоза възникне, след като е започнато провеждането на насочената диета или парентерално хранене, тяхното провеждане трябва да бъде прекратено преди изследването. В противен случай ще се получат фалшиво отрицателни резултати.

Провеждане на изследването

С хематокритна капилярка се взема кръв, центрофугира се и 2 μl серум се нанасят на хроматограмата за разделяне. След разделянето се извършва визуално съпоставяне с успоредно нанесени контролни проби от съответните търсени въглехидрати - "свидетели", както и с нанесен на същата плака "нормален" серум от здраво кърмаче.

Интерпретация на резултатите

Повишена фруктозна концентрация в серума има при:

  • фруктозурия;
  • нарушена поносимост за фруктоза;

Повишена галактозна концентрация в серума има при:

  • галактоземия;
  • недоимък на галактокиназа;
N.B. Изследването е относително неспецифично и показва само значителни повишения на концентрацията на въглехидрати. Ако от храната се изключат причиняващите заболяването хексози, възможно е да не бъде доловена разлика между находките при болни и здрави кърмачета.

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари