Изследвания и процедури

Определяне на билирубин

Съдържание

 1. Определяне на билирубин
 2. Референтни граници
 3. Интерпретация на резултатите

Интерпретация на резултатите

 • Повишена концентрация на общия билирубин и нормална концентрация на естерифицирания билирубин поради повишен дял на неконюгирания билирубин в кръвната плазма има при:
  • Хемолитична жълтеница
  • Нарушено поемане на билирубин от страна на хематоцитите (синдром на Жилбер)
  • Намалена възможност за глюкурониране в черния дроб поради:
   • незрялост на глюкуронилтрансфераза на (жълтеница на новородените)
   • незрялост на глюкуронилтрансферазата и същевременно увеличен разпад на еритроцити (хемолитична болест на новородените)
   • нарушен строеж на глюкуронилтрансферазата (синдром на Криглер - Наяр)
 • Повишена концентрация на общия билирубин, което най-често е свързано с увеличена концентрация на естерифицирания (директния) билирубин, има при:
  • Холестатични заболявания на черния дроб и жлъчните пътища:
   • остри и хронични хепатити
   • застоен черен дроб
   • цирози
   • малигнени тумори (първичен и вторичен карцином на черния дроб)
   • обструкции на жлъчните пътища (камъни, атрезии, тумори)
  • Нарушена секреция на естерифицирания билирубин от хепатоцитите в жлъчните капиляри в резултат на:
   • вродени дефекти (синдроми на Дъбин - Джонсън и Ротор)
   • приемане на медикаменти, които се отделят чрез същия механизъм (рифамицин, рентгенови контрастни средства и други)
   • рабдомиолизи
   • гладуване
 • Фалшиво повишени стойности на билирубина има при:
  • липемичен серум
  • приложение на медикаменти, които реагират с диазотирана сулфанилова киселина с образуване на цветни вещества (например алфаметилдофа, салицилати, хлорамфеникол, тетрациклини)
 • Фалшиво понижени стойности на билирубина има при:
  • неправилно съхранение на биологичния материал, т.е. ако не е била изключена възможността за въздействие на пряка слънчева светлина преди изследването
  • използуване за анализ на серуми с изразена хемолиза

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари