Изследвания и процедури

Определяне на билирубин

Референтни граници

Метод с диазобагрило:

  • Общ билирубин:
    • Референтен обхват до 17 μmol/l
    • Граничен обхват 18 - 25 μmol/l
  • Естерифициран (директен) билирубин:
    • Референтен обхват до 7 μmol/l
    • Граничен обхват 7 -10 μmol/l

Спектрофотометрично отчитане

Референтни стойности при спектрофотометрично определяне на билирубина у новородени и преждевременно родени

Възраст Референтен обхват в μmol/l Граничен обхват в μmol/l
Недоносени деца до 150 151 - 220
Новородени    
1-и ден до 80 81 - 125
2-и ден до 130 131 - 205
3-и ден до 165 166 - 255
4-и ден до 200 201 - 295
5-и - 8-и ден до 200 201 - 315
9-и - 10-и ден до 165 166 - 255

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари