Изследвания и процедури

Определяне на 5-хидроксииндолоцетна киселина (5-ХИОК)

На английски език: 5-HIAA

Съдържание

  1. Определяне на 5-хидроксииндолоцетна киселина (5-ХИОК)
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показание за изследване на 5-хидроксииндолоцетна киселина (5-ХИОК):

  • карциноидни тумори

Подготовка за изследване: следните лекарствени средства интерферират при определянето на 5-хидроксииндолоцетна киселина (5-ХИОК) и поради това не трябва да бъдат прилагани в деня преди изследването и по време на самото изследване:

  • хлорпромазин (фалшиво понижени стойности)
  • мефенезин (фалшиво повишени стойности)

Биологичен материал

  • 24-часова сборна урина;

Събирането на урината започва и приключва сутринта. Вечерта преди деня, в който се извършва събирането, рН на събраната урина се коригира до 1 с помощта на концентрирана солна киселина (контрол с хартиен индикатор на рН).

N.B. За изключване на карциноид се препоръчва неколкократно изследване, тъй като "изливането" на серотонин от туморните клетки протича интермитентно и еднократното изследване може да пропусне момента на повишена секреция.

Серотонинът (5-хидрокситриптаминът) се получава в организма в резултат на обмяната на триптофана. Той е широко разпространен хормон с локално действие. В особено висока концентрация се намира в ентерохромафинните клетки на гастро-интестиналния тракт, в тромбоцитите и в клетките на ЦНС. В зависимост от локалната си концентрация серотонинът действа вазоконстриктивно или вазодилатативно. Ускорява перисталтиката на червата. В ЦНС изпълнява функциите на невротрансмитер. В извънклетъчното пространство серотонинът много бързо се инактивира и се разгражда през междинни обменни продукти до 5-хидроксииндолоцетна киселина (5-ХИОК). Този метаболит на серотонина преминава в урината и без да търпи по-нататъшни промени, се отделя от организма. Карциноидните тумори на гастро-интестиналния тракт и техните метастази отделят особено големи количества серотонин, което може да бъде установено чрез изследване на 5-хидроксииндолоцетната киселина (5-ХИОК) в урината.

Принцип на изследването

  • 5-хидроксииндолоцетната киселина се екстрахира от урината и екстрактът се подлага на тънкослойна хроматография. Концентрацията в изследвания материал се определя по големината на "хроматографското петно" или фотометрично
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!