Изследвания и процедури

Метопиронов тест

Показание за провеждане на метопиронов тест:

 • диференциране между първичен и вторичен хиперкортизолизъм

Медикаментът метопирон (метирапон) потиска активността на ензима 11-бетахидроксилаза, който катализира превръщането на 11-дезоксикортизоловите и кортикостероновите производни в кортизол, съответно кортикостерон. Чрез изкуствено причиняване на този обменен блок плазмената концентрация на кортизола намалява. Чрез това се задвижва хипоталамо-хипофизния регулаторен механизъм - секретира се АКТХ и се стимулира синтезата на хормони от кората на надбъбреците. Тя протича до етапа на 11-дезоксикортикостероиди и там се прекратява поради обменния блок. Натрупват се всички междинни обменни продукти, произведени в местата, "разположени" преди блока. Отделят се в увеличено количество в плазмата и могат да бъдат установени чрез изследване на 17-хидроксикортикостероидите или 11-дезоксикортикостероидите.

Подготовка за изследване: една седмица преди изследването се прекратява приемането на медикаменти с гликокортикоидно действие.

Биологичен материал

 • 24-часова сборна урина;

Провеждане на теста

 • I ден:
  • 7 часа - започва първият период на събиране на урина
 • II ден:
  • 7 часа - завършва първият период и започва вторият период на събиране на урина
  • В 8, 12, 16, 20, 24 часа се приемат по 750 mg метопирон
 • III ден:
  • 4 часа - приемане на 750 mg метопирон
  • 7 часа - завършва вторият период и започва третият период на събиране на урина
 • IV ден:
  • 7 часа - завършва третият период на събиране на урина

Интерпретация на резултатите

 • Първичен хиперкортизолизъм: липсва повишаване на концентрацията на метаболитите, предшествуващи кортизола, на втория и /или третия ден. Може да има изключение при тумори на надбъбречната кора, при които поради изходно висока синтеза на кортизол самостоятелното въздействие на метопирона не повлиява в достатъчна степен обмяната на кортикостероидите, за да се въздейства върху хипоталамуса и предния дял на хипофизата.
 • Вторичен хиперкортизолизъм - настъпва повишено отделяне на метаболити на втория и в още по-висока степен на третия ден.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари