Изследвания и процедури

Кортизол

На английски език: Cortisol (hydrocortisone)

Подготовка за изследване

 • 12-часово гладуване през предходната нощ;

Биологичен материал

 • серум без наличие на хемолиза или плазма, взета с хепарин;
N.B. Поради изразените колебания на стойностите в рамките на денонощието (максимум от 6 до 9 часа сутринта, минимум от 22 до 1 часа през нощта) вземането на кръв трябва да бъде извършено от 6 до 9 часа сутринта, още повече че референтните стойности са валидни само за този период от денонощието. За установяване на нарушен 24-часов ритъм при хиперкортицизъм се взема кръв в 8, 16 и 24 часа.

Принцип на изследването

 • Кортизолът се освобождава от връзката си с транскортина и се определя с помощта на имуноензимен или радиоимунологичен тест;

Референтни граници

 • Новородени: 215 - 760 nmol/l
 • Кърмачета: 55 - 420 nmol/l
 • Малки деца: 80 - 440 nmol/l
 • Деца: 110 - 500 nmol/l
 • Възрастни:
  • 1-9 часа: 140 - 500 nmol/l
  • 14 - 16 часа: 80 - 120 nmol/l
  • 21 - 24 часа: до 170 nmol/l

Интерпретация на резултатите

вижте Цел и планиране на проучванията при нарушена функция на надбъбречната кора

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари