Изследвания и процедури

Концентрационна способност на тубулите

Показания за изследването

 • диференциране на полидипсичен-полиуричен синдром
 • преценка на тубулната функция при бъбречни заболявания

При недостатъчно количество на приетите течности вследствие на неизбежните загуби на вода от организма в продължение на часове се повишава осмолалитетът на плазмата. В резултат се секретира адиуретин (антидиуретичен хормон, АДХ, аргинин-вазопресин), който повишава пермеабилитета за вода на дисталните тубули и събирателните каналчета и води до увеличаване на задръжката на вода. Концентрацията на осмотично активните частици в урината нараства. Това не настъпва, когато:

 • Организмът не е в състояние да осигури секреция на АДХ (централен безвкусен диабет). Възможни причини: 
  • възпалителни процеси в ЦНС;
  • мозъчни тумори;
  • черепно-мозъчни травми;
  • нарушения в кръвооросяването на ЦНС;
 • Секретираният АДХ не е в състояние да реализира своето действие (бъбречен безвкусен диабет). Възможни причини:
  • вроден дефект на тубулите (Х-хромозомно, рецесивно унаследяване);
  • бъбречни заболявания
N.B. Въз основа на действието на парентерално въведен АДХ върху концентрирането на урината може да бъдат диференцирани централен и бъбречен безвкусен диабет.

Подготовка за изследването

 • В продължение на три дни преди провеждането на изследването се приема диета, която включва най-малко 70 g белтък и 6 - 8 NaCl дневно;
 • В деня преди изследването се прекратява приемът на течности след 18 часа;
 • Същата вечер преди сън се изпразва пикочният мехур и отделената урина се изхвърля;
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!