Изследвания и процедури

Изследване на стомашната секреция

Показания за провеждане на изследването

 • хроничен атрофичен гастрит;
 • съмнение за наличен синдром на Цолингер - Елисън;
 • проследяване на ефекта от проведена ваготомия;

Подготовка и провеждане на изследването

 • Прекратяване на приемането на лекарствени средства 24 часа преди провеждането на изследването. Това важи най-вече за антихолинергичните, антиацидните и седативните средства и атропина;
 • Гладуване в продължение на 12 часа през нощта, предхождаща изследването;
 • По време на изследването пациентът лежи на лявата си страна.
 • Въвежда се стомашна сонда, чийто връх трябва да бъде разположен в антрума. Правилното разположение на сондата може да се провери чрез:
  • рентгенов преглед;
  • въвеждане през сондата на 100 ml разтвор на NaCl (0,9 %), като при последващата аспирация трябва да бъдат изтеглени най-малко 90 % от него (т.е. 90 ml);
 • Изсмуква се секрецията на гладно, чийто обем не трябва да надвишава 50 ml, и се изхвърля;
 • Събира се базалната секреция в продължение иа един час в четири 15-минутни фракции при трайна аспирация;
 • Впръсква ce подкожно или мускулно пентагастрин (6 μg/kg);
 • Повторно  се събира секрецията в продължение на 1 час (четири 15-минутни фракции) с трайна аспирация;

В лабораторията се изпращат:

 • Четири порции базална секреция;
 • Четири порции стимулирана секреция;
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!