Изследвания и процедури

Хомоцистин и цистин

На английски език: homocystine, cystine

Показания за изследване

  • Цистинурия;
  • Хомоцистинурия;

Биологичен материал

  • спонтанно отделена урина;

Принцип на изследването

Урина, която съдържа цистин или хомоцистин, се оцветява розовочервено при прибавяне на натриев цианид и натриев нитропрусид.

Интерпретация на резултатите

Пробата е положителна при поява на розовочервена оцветка. Пурпурната оцветка насочва към налична кетонурия, а не към цистин или хомоцистинурия.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!