Изследвания и процедури

Диференциално броене на клетките в ликвора

Съдържание

 1. Диференциално броене на клетките в ликвора
 2. Интерпретация на резултатите

Показания за диференциално броене на клетките в ликвора:

 • Увеличен брой клетки в ликвора
 • Независимо от броя на клетките диференциране трябва да бъде проведено при:
  • съмнение за туморен процес
  • хемобластози
  • мултиплена склероза
  • енцефалити

Биологичен материал

 • пресен ликвор, получен чрез лумбална пункция. Използва се ликворът от първата порция.

Принцип на изследването

Най-напред се определя броят на клетките (Изброяването се провежда с камера и микроскоп). По принцип се осигуряват двойни успоредни изброявания. Броят на еритроцитите и левкоцитите се дава поотделно). В специалната камера с цел концентрирането му се поставя точно определено количество ликвор:

 • при брой до 50.106/l - 1,0 ml
 • при брой над 50.106/l - 0,5 ml
 • при брой над 500.106/l - 0,1 ml

След изсушаването си на въздуха седиментът се оцветява паноптично по Мей - Грюнвалд и Гимза. При микроскопското изследване се преценяват най-малко 100 клетки. Тук важи казаното по-горе при диференциалното изброяване на кръвната натривка. За сигурното обхващане на клетките с малък относителен дял трябва да бъдат изброени 200 - 400 клетки. При ликворната диагностика това е задължително преди всичко при търсенето на туморни или левкозни клетки. След изброяване на необходимия брой клетки се определя относителният дял на различните техни видове.

Референтни граници

Категория Референтни граници
Моноцити  
Новородени до 0,20
Кърмачета, деца, възрастни 0,40 - 0,60
Лимфоцити  
Новородени 0,70 - 0,90
Кърмачета, деца 0,30 - 0,70
Възрастни 0,40 - 0,60
Ретикулни клетки  
Новородени 0,30 - 0,40
Кърмачета, деца, възрастни до 0,05
Епендимни клетки  
Новородени до 0,01
Кърмачета, деца до 0,02
Възрастни до 0,04
Плексусни клетки  
Новородени до 0,01
Кърмачета, деца до 0,02
Възрастни до 0,04
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!