Изследвания и процедури

Алфа1-фетопротеин

На английски език: Alpha1-fetoprotein (A1FP, α1-fetoprotein)

Показания за изследване на алфа1-фетопротеин

  • диагностика на уродства на плода (изследване на майчина кръв и околоплодна течност между 13-а и 20-а гестационна седмица)
  • откриване и диференциална диагностика на туморите на черния дроб
  • контрол на ефективността на лечението при алфа1-фетопротеиноположителни тумори на яйчника и тестиса, както и при гастро-интестинални карциноми, секретиращи този глобулин.

Алфа1-фетопротеинът е алфа1-глобулин, който се синтезира в жълтъчното мехурче, черния дроб, гастро-интестиналния тракт на ембриона, съответно фетуса. Синтезата рязко се понижава след 12 - 16-ата гестационна седмица. През гастро-интестиналния тракт, евентуално при наличие на дефект в изграждането на дъгите на гръбначните прешлени (отворена неврална тръба, аненцефалия и други), фетусът отделя този белтък в околоплодната вода. У възрастни повишена концентрация на алфа1-фетопротеин се установява най-често при първични карциноми на черния дроб, но също така и при други тумори, при хепатити и чернодробна цироза.

Биологичен материал: серум; околоплодна течност

Принцип на определяне на алфа1-фетопротеин: за определянето на концентрацията на алфа1-фетопротеина се използват няколко метода, които се различават преди всичко по своята чувствителност. При преценката на лабораторните резултати е необходимо да се познават стойностите, които могат да бъдат установени чрез използвания метод: насрещна електрофореза - 100 микрограма/литър, пасивна хемаглутинация - 15 микрограма/литър; имуноензимно или радиоимунологично определяне - 3 микрограма/литър или дори по-малко.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари