Изследвания и процедури

Алфа1-фетопротеин

На английски език: Alpha1-fetoprotein (A1FP, α1-fetoprotein)

Показания за изследване на алфа1-фетопротеин

  • диагностика на уродства на плода (изследване на майчина кръв и околоплодна течност между 13-а и 20-а гестационна седмица)
  • откриване и диференциална диагностика на туморите на черния дроб
  • контрол на ефективността на лечението при алфа1-фетопротеиноположителни тумори на яйчника и тестиса, както и при гастро-интестинални карциноми, секретиращи този глобулин.

Алфа1-фетопротеинът е алфа1-глобулин, който се синтезира в жълтъчното мехурче, черния дроб, гастро-интестиналния тракт на ембриона, съответно фетуса. Синтезата рязко се понижава след 12 - 16-ата гестационна седмица. През гастро-интестиналния тракт, евентуално при наличие на дефект в изграждането на дъгите на гръбначните прешлени (отворена неврална тръба, аненцефалия и други), фетусът отделя този белтък в околоплодната вода. У възрастни повишена концентрация на алфа1-фетопротеин се установява най-често при първични карциноми на черния дроб, но също така и при други тумори, при хепатити и чернодробна цироза.

Биологичен материал: серум; околоплодна течност

Принцип на определяне на алфа1-фетопротеин: за определянето на концентрацията на алфа1-фетопротеина се използват няколко метода, които се различават преди всичко по своята чувствителност. При преценката на лабораторните резултати е необходимо да се познават стойностите, които могат да бъдат установени чрез използвания метод: насрещна електрофореза - 100 микрограма/литър, пасивна хемаглутинация - 15 микрограма/литър; имуноензимно или радиоимунологично определяне - 3 микрограма/литър или дори по-малко.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!