Изследвания и процедури

Албумин в серума

На английски език: human serum albumin

Показания за определяне на албумин  в серума

  1. Нарушения във водно-електролитното равновесие
  2. Намалена белтъчна синтеза
  3. Загуба на албумин от вътресъдовото пространство
  4. Повишено образуване на гамаглобулини (успоредно изследване на общ белтък и албумин)

Биологичен материал: серум

Принцип на изследването: албуминът свързва хидрофобни багрила (бромкрезолово зелено, бромкрезолово червено) по-бързо и по-силно от други белтъци. В резултат на свързването се измества абсорбционният максимум, т.е. цветът на реакционната смес. Въз основа на това се извършва фотометрично измерване.

Със своята молекулна маса от 66 500 албуминът спада към „малките“ плазмени белтъци. Поради това при увреждане на капилярните мембрани той преминава в по-значителна степен от вътресъдовото в междуклетъчното пространство в сравнение с другите, „по-големи“ плазмени белтъци. Същото важи и за преминаването му в урината при гломерулни увреждания. На него се дължи до 80% от онкотичното налягане на кръвната плазма. Когато плазмената му концентрация намалее наполовина или повече в сравнение с референтните стойности, се появяват отоци. Друга задача на албумина е пренасянето на вещества, които се разтварят добре във вода в организма.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!