Биологични константи

Тубулна секреция

За количеството оценка на секреторната функция на проксималния тубул най-често се използва определянето на максималната секреция на РАН, което става посредством следната формула:

TmPAH = UPAH * V - Cin * PPAH * k

Където:

  • U и P - концентрация на РАН в урината и съответно в кръвта
  • k - фактор за корекция на свързаната с плазмените белтъци нефилтруема фракция на РАН, която нормално е 0,83

Нормални стойности на TmPAH:

  • мъже: 1,33 +/- 0,27 mg/s (79,8 +/- 16,7 mg/min)
  • жени: 1,28 +/- 0,18 mg/s (77,2 +/- 10,8 mg/min)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари