Биологични константи

Тубулна секреция

За количеството оценка на секреторната функция на проксималния тубул най-често се използва определянето на максималната секреция на РАН, което става посредством следната формула:

TmPAH = UPAH * V - Cin * PPAH * k

Където:

  • U и P - концентрация на РАН в урината и съответно в кръвта
  • k - фактор за корекция на свързаната с плазмените белтъци нефилтруема фракция на РАН, която нормално е 0,83

Нормални стойности на TmPAH:

  • мъже: 1,33 +/- 0,27 mg/s (79,8 +/- 16,7 mg/min)
  • жени: 1,28 +/- 0,18 mg/s (77,2 +/- 10,8 mg/min)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари