Биологични константи

Сърце

Основни размери на сърцето
Възраст, г. Надлъжен, sm Напречен, sm Кос, sm Повърхност, sm2
Момчета
Новородени 5,6 5,3 - 15,0
1 7,6 7,3 - 30,0
6 9,1 8,6 - 54,0
7 - 8 11,4 +/- 0,5 9,7+/- 1,0 8,4 +/- 0,3 -
9 10,5 +/- 0,4 9,7 +/- 0,5 7,7 +/- 0,3 -
10 11,7 +/- 1,0 10,8 +/- 1,0 8,9 +/- 0,6 -
11 11,3 +/- 0,8 10,4 +/- 0,6 8,8 +/- 0,4 -
12 12,4 +/- 0,7 10,3 +/- 1,0 9,7 +/- 0,5 -
15 13,6 +/- 1,0 11,6 +/- 1,0 10,7 +/- 1,0 -
Момичета
Новородени 5,6 5,3 - 15,0
1 7,6 7,3 - 30,0
6 9,1 8,6 - 54,0
7 - 8 10,3 +/- 0,6 10,0 +/- 0,7 8,1 +/- 0,4 -
9 10,0 +/- 0,6 9,8 +/- 0,4 8,5 +/- 0,5 -
10 11,1 +/- 0,8 9,8 +/- 1,0 8,3 +/- 0,2 -
11 11,7 +/- 1,0 10,6 +/- 1,0 8,9 +/- 0,5 -
12 12,0 +/- 0,7 10,4 +/- 0,9 9,0 +/- 0,6 -
15 13,0 +/- 0,8 11,0 +/- 0,5 9,9 +/- 0,3 -

Възрастни:

  • надлъжен: 12 - 13 sm
  • напречен: 9,0 - 10,5 sm
  • кос: 6,0 - 7,0 sm

 

Дебелина на стените на сърдечните камери (mm) в зависимост от възрастта
Възраст, г. Ляво
в основата
Ляво
в средната част
Ляво
на върха
Дясно
в основата
Дясно
в средната част
Дясно
на върха
1 - 4 6,4 - 7,2 6,5 - 7,5 3,7 - 4,5 2,9 - 3,2 2,6 - 3,0 1,7 - 2,1
8 - 12 7,8 - 9,0 8,3 - 9,5 4,5 - 5,5 3,2 - 3,7 2,7 - 3,7 2,0 - 2,7
12 - 16 10,0 - 10,3 10,0 - 11,7 5,2 - 6,5 3,5 - 4,0 3,0 - 3,7 2,3 - 2,8

 

Маса на сърцето, g
Възраст Момчета Момичета
Новородено 17,24 16,5
11 - 12 мес. 44,2 44,2
5 - 6 год. 85,1 82,4
9 - 10 год. 111,1 95,8
15 - 16 год. 193,0 190,0
Възрастни мъже - 300 жени - 220

 

Маса, %о от телесната маса
Възраст Мъже Жени
До 1 мес. 7,79 7,23
2 - 12 мес. 7,31 7,56
2 - 5 год. 5,62 6,50
6 - 10 г. 6,27 6,93
11 - 25 г 5,59 5,90
16 - 20 год. 5,76 5,79
21 - 30 год. 5,74 5,62
21 - 40 год. 5,96 5,51
Възрастни 1/215 1/150


 

Вместимост на сърдечните кухини, ml
Възраст Дясно предсърдие Ляво предсърдие Дясна камера Лява камера
Новородено 6,5 - 10 4 - 5 8,5 - 11 5,5 - 10
Възрастен 100 - 185 90 - 135 150 - 225 110 - 220

 

Ангиокардиографски данни
Краен диастолен обем, ml/m2 Ударен обем, ml/m2 Изтласкваща фракция, %
От - до Средно От - до Средно От - до Средно
50 - 90 70 35 - 70 45 60 - 80 67

 

Миокард

Дебелина на стената
Отдел mm
Дясно предсърдие 2 - 3
Дясна камера 2 - 6
Ляво предсърдие 2 - 3
Лява камера 10 - 12

 

Сечение на мусколните влакна
Възраст, г. μm2
1 109
2 - 4 136
15 - 16 185

 

Размер на сърдечните миофибри
Дебелина, μm2 Ширина, μm
50 - 120 15 -20

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари