Биологични константи

Магнезий

mmol/l (mmol/l x 2,4307=mg/dl, mg/dl x 0,4114=mmol/l)

Възраст Пол Брой 95% граници Метод
* Широки граници
** Тесни граници
Използвани съкращения за означение на методите:
ААС – атомноабсорбционна спектрофотометрия
КМ – колориметрия
10 - 19 год. м. 104 0,61 - 1,01 ААС
10 - 19 год. ж. 133 0,56 - 0,99 ААС
20 - 76 год. м. + ж. 295 0,72 - 1,07 КМ
30 - 56 год. м. + ж. 30 1,00 - 1,20 КМ
Възрастни м. + ж. 30 0,78 - 0,84 КМ
25 - 44 год. м. 23 0,94 - 1,26 АСС + КМ
45 - 59 год. м. 18 0,91 - 1,29 АСС + КМ
60 - 79 год. м.  15 0,76 - 1,34 АСС + КМ
25 - 44 год. ж. 22 0,90 - 1,20 АСС + КМ
45 - 59 год. ж. 26 0,81 - 1,29 АСС + КМ
60 - 79 год. ж. 19 0,67 - 0,95 АСС + КМ
Възрастни м. + ж. 341 0,60 - 0,95 АСС + КМ
Обобщени данни м. + ж. - 0,65 - 1,05 -
Обобщени данни м. + ж. - 0,70 - 1,25 -
Обобщени данни м. + ж. - 0,66 - 1,44* -
Обобщени данни м. + ж. - 0,78 - 0,91** -
Обобщени данни м. + ж. - 0,80 - 1,30

Промяната c възрастта за 62 r. (A62=0,05 mmol/l) e достоверна, но няма клинично значение (Owen et al., 3983).

От всичкия плазмeн магнезий 20 - 25 % е белтъчносвързан, останалият минава през глумерула, но само 0,3 - 0,5 % се излъчва (Levine et al., 1984).

При определяне на магнезия у 34 мъже и 12 жени посрeдством ултрацентрофугиране и йонообменна хроматография е намерено следното разпределение:

Форми на магнезия в кръвната плазма, mmol/l (Speirh et al., 1981)
Общ Ултрафилтруем Комплексиран Йонизиран Белтъчносвързан mol/g белтък
Мъже (38 - 75 год.)
0,76 - 1,03 0,47 - 0,71 0,026 - 0,072 0,43 - 0,66 0,22 - 0,39 2,66 - 4,94
Жени (38 - 75 год.)
0,73 - 1,06 0,49 - 0,71 0,024 - 0,062 0,45 - 0,66 0,19 - 0,40 2,50 - 4,58

 

Увеличение - хипермагнезиемия

 • Медиикаментозно
  • поемане на големи количества магнезиев сулфат особено при хронична бъбречна недостатъчност
  • венозно инжектиране на магнезиев сулфат
 • Хемолизи
 • Xипертиреоидизъм
 • Може да се покачи леко при:
  • хронични инфекции
  • артериална хипертония
  • артрити
  • атеросклероза
  • диабет
  • отравяне с оксалова киселина

Намаление - хипомагнезиемия

 • Нормална и патологична бременност
 • Хиперпаратиреоидизъм
 • Рахит
 • След паратиреоидектомия
 • Смутена резорбция при:
  • продължителни повръщания
  • продължителни диарии
  • чревни фистули
  • тежки ентероколити
  • продължителна употреба на пургативи или диуретици
 • Заболявания на бъбреците
  • хроничен пиелонефрит
  • бъбречна тубулна ацидоза
  • хронична бъбречна недостатъчност - уремия
  • синдром на Fanconi—'Sehlesinger (hypercalciaemia chronica idiopathica)
 • Други болести и състояния
  • поемане на големи количества витамин В
  • хроничен алкохолизъм
  • епилепсия
  • тиреотоксикоза
  • идиопатична хиперкалциурия
 • Първичен алдостеронизъм
 • Бронхиална астма

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари