Биологични константи

Белтък в урината

Нормално в урината се отделят 50 - 150 mg/d  белтък.

Протеинурия - стойност над 150 mg/d

Транзиторна (функционална) протеинурия

 • Ортостатична
 • Хиперлордотична
 • При физически усилия (маршова протеинурия)
 • Ренопалпаторна
 • При охлаждане на организма
 • Анафилактична
 • Постпрандиална

Протринурия при бъбречни заболявания и при съпътстващи нефропатии

Гломерулна протеинурия

 • Остър гломерулонефрит
 • Бързопрогресиращ (злокачествен) гломерулонефрит
 • Хронични гломерулонефрити
 • Нефрит с минимални изменения (липоидна нефроза)
 • Henoch-нефрит
 • Лупусна нефропатия
 • Бъбречна амилоидоза
 • Диабетна гломерулосклероза
 • Нефропатия на бременността
 • Тромбоза на бъбречна вена
 • Хипертонична нефропатия (синдром на Barraquer-Simons)
 • Синдром на Goodpasture
 • Конгенитален нефрозаен синдром
 • Фамилен нефрозаен синдром

Тубулна протеинурия

 • Остра бъбречна недостатъчност
 • Пиелонефрит
 • Интерстициален нефрит
 • Аналгезийна нефропатия
 • Ендемична нефропатия
 • Синдром на Fanconi
 • Бъбречна тубулна ацидоза
 • Бъбречен инсипиден диабет
 • Вродени тубулопатии
 • Придобити тубулопатии
 • ХИпокалиемична нефропатия
 • Бъбречна саркоидоза
 • Реакция на отхвърляне на трансплантанта
 • Подагрозна нефропатия

Протеинурия при извънбъбречни заболявания

Застойна протеинурия

 • Хронична сърдечна недостатъчност
 • Остър белодробен оток

Неврогенна протеинурия

 • При черепномозъчни травми
 • Мозъчни или менингеални кръвоизливи
 • Епилептични припадъци
 • Маниакални състояния
 • Delirium tremens

Фебрилна протиенурия

​​​​​​​Парапротеинемична протеинурия

 • Миеломна болеста
 • Болест на Waldenstrom
 • Боелст на Hodgkin
 • Левкози
 • Лимфосарком
 • Карцином

Хистурия (постренална протеинурия)

 • Цистити
 • Уретрити
 • Вулвовагинати
 • Простатити
 • При хематурия
 • При сперматорея

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари