Биологични константи

Фекалии

Количество

 • 150 (80 - 260) g/24 h (при обилна растителна храна до 500гр.)

Състав

 • вода - 65 %
 • сух остатък - 35 % от който:
  • целулоза - 2 %
  • мускулни влакна - 2 %
  • масти - 6 %
  • хранителни разпадни продукти - 10 %
  • бактерии - 8 %
  • соли, мукус, стеркобилин -  7 %

Чревни ензими във фекалиите

 • захароза - до 300 U/g
 • трипсин - до 670 U/g
 • липаза - до 200 U/g
 • амилаза - до 600 U
 • ентерокиназа - до 20 U/g
 • алкална фосфатаза - 150 U/g

Масти, % от сухото вещество

 • общи масти - 17,5
 • осапунени масти - 4,6
 • свободни мастни киселини - 5,6
 • неутрални масти - 7,3 

рН на фекалиите

 • кърмаче - 4,5 - 6,0
 • кърмаче (краве мляко) - 6,5 - 7,5
 • деца и възрастни - 6,5 - 8
Количество изпражнения през различните възрасти
Група Единици x s 95% граници
Новородени - мекониум g - - 70 90
Кърмачета на майчино мляко g/d - 30 - 40
Кърмачета на краве мляко g/d - - 15 - 25
Деца от 2 мес. до 6 год. g/d - - 6,6 - 54,1
Мъже на нормална храна g/d 124 40,2 35 - 224

 

Възрастова обусловеност на броя дефeкации (в ранна възраст) на 24h
1 ден 1 седм. 2 седм. 3 - 6 седм 7 - 13 седм.
3 - 4 4 - 5 3 - 4 2 - 3 1 - 2

 

Възрастова обусловеност на количеството фекалии, g
Кърмачета Деца Възрастни
4 - 1200 6 - 150 100 - 400

 

Химичен състав на фекалиите
Съставка Стойност, mg/24h
Минерали
Арсен 5
Олово 0,1 - 1
Желязо 12 - 17 mg/kg
Йод 0,004
Калий 11 - 51
Кобалт 0,19 - 1,21 μg
Мед 0,0 - 4,62
Магнезий 18,2 - 60,2 mVal/kg
Манган 1,4 - 6,6
Живак 0,0035
Сяра 0,12
Цинк 2,7 - 18,9
Други
Хистамин 1 - 4
Феноли 20 - 80
Протопорфирин 22 +/- 14 μg/g сухо вещество
Пиропорфирин 10 +/- 4 μg/g сухо вещество
Уропорфирин 0,4
Трипсин 219 (80 - 742)
Химотрипсин 75 - 839
Билирубин 5 - 20
Стеркобилин 8 - 200
Масти 10 - 30% μg/g сухо тегло
Мастни киселини (свободни) 3,96 +/- 2,28
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!