Биологични константи

Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)

Метод на Westergren
За време Мъже Жени
1h до 8 mm до 9 mm
2h до 15 mm до 18 mm
24h до 90 mm до 100 -110 mm
 
Други методи
Метод Стойност (мъже)
mm/h
Стойност (жени)
mm/h
Прибор (дължина)
mm
Прибор (дължина)
mm
Кръв, ml
Панченков до 12 до 15 175 1 -
Wintrobe 0 - 9 0 - 15 120 2,5 1
Cutler 0 - 8 0 - 10 70 5 1
Landau - Adams 0 - 6 0 - 9 120 1 0,25
Smith 0 - 10 0 - 10 50 2,5 0,25

 

Приблизителни сравнителни стойности на СУЕ по различните методи
Westergen, mm Панченков, mm Microwestergren, mm
1 1 1
2 2 2
4 4 4
6 6 5
8 8 6
10 10 7,5
12 12 8,5
15 15 10
20 20 12
30 30 15
40 - 16
50 40 22
70 50 26
90 60 28
110 - 29
130 - 30


Предвидени стойности на СУЕ в оглед на броя на еритроцитите

 1. Формула на Пирогов: СУЕ, mm = 72 - 1,5 * (14 - x)
 2. Формула на Пирогов и Новинский: СУЕ, mm = 42 - 7,5x

За двете формули: х - брой на еритроцитите млн./μl

Предвидени стойности на СУЕ с оглед на хематокритната стойност (Winrobe, 1952)
Хематокритна стойност Предвидени утаявания, mm
0,46 2
0,44 4
0,42 6
0,40 8
0,38 11
0,36 13
0,34 16
0,32 19
0,30 23
0,28 26
0,26 31
0,24 35
0,22 40
0,20 46
0,18 51
0,16 57
0,14 64
0,12 70
0,10 79
- -

 

Възрастова обусловеност на СУЕ с метода на Панчеков (Илков, 1965)
Възраст  Мъже, 1h Мъже, 2h Жени, 1h Жени, 2h
3 - 4 год. 4,3 9,13 4,3 11,18
4 - 5 год. 3,5 10,32 3,9 8,96
5 - 6 год. 7,4 8,85 3,8 7,25
6 - 7 год. 6,6 8,90 3,8 6,95


Промяната за 62г. (Δ62 = 13 mm/h) е достоверно и има клинично значение (Owen, 1983).

Промени в скоростта на утаяване на еритроцитите

Ускорено

 • Физиологично
 • пред и пo време на менструация
 • бременност (след II - III месец)
 • след раждане
 • Заболявания на устната кухина и горните дихателни пътища - стоматити, гингивити, грануломи, тонзилити, ангини, перитонзиларни абсцеси, флегмони, синуити
 • Заболявания на дихателната система - трахеобронхити, пневмонии (лобарна и лобуларна), белодробен инфаркт с мантелна пневмония, нагноителни процеси, белодробна гангрена и абсцес, абсцедираща пневмония, мукопурулентен бронхит, бронхиектазии, ексудативни плеврити, емпием, малигнени новообразувания
 • Туберкулоза - всички форми, локализации и изяви (ексудативни, казеозии, кавернозии, фиброзии, хематогенни, туберкулозен менингит, извънбелодробна туберкулоза - чревна, жлезна, бъбречна, полисерозити) 
 • Заболявания на сърдечно-съдовата система - ендокардити, endocarditis lenta, миокардити, ревмокардити, перикардити, панкардити, миокарден инфаркт, periarteriitis nodosa, тромбофлебит
 • Заболявания на храносмилателната система - гастрити, флегмон на стомаха, язвена болест, ентерити, гастроентероколити, карцином на стомаха, улцерозен колит, болест на Crohn (терминален илеит), дизентерия, апендицит, карином на червата, перитонит, панкреатит, некроза на панекреаса, кардином на панкреаса 
 • Заболявания на черния дроб и жлъчните пътища - остър хепатит, хронични хепатити, холангит, холангиохепатит, холецистит, емпием на жлъчния мехур, некроза на жлъчния мехур, чернодробна цироза, чернодробен абсцес, рак на черния дроб
 • Заболявания на пикочно-половата сисистема - остри и хронични нефрити, нефрози, цистити, пиелити, цистопиелити, пиелонефрити, неоплазии, простатит, аднексит, екстраутеринна бременност
 • Заболявания на опорно-двигателния апарат - инфекциозни артрити (ревматоиден, подагрозен, ревматичен), spondilarthritis ankylopoetika, uroarthritis infectiosa (синдром на Reiter)
 • Ендокринно-обменни заболявания - тиреоидити, тиреотоксикоза, диабетна нефроангиопатия (синдром на Kimrneistiel - Wilson) 
 • Заболявания на кръвта и хемопоезата - малигнени хемопатии - бластна левкоза, миелоза, лимфаденоза, малигнени лимфоми, миеломна болест, болест на Waldenstrom, хемолизни процеси, хемолитична анемия, железодефицитни анемии, витамин В12 недоимъчни анемии, костномозъчни хипоплазии
 • Инфекциозни и паразитни заболявания - петнист тиф, коремен тиф, малария, луес, фурункулоза, флегмони, супурации, некротнчни процеси
 • Други заболявания и състояния - системни процеси (колагенози, егуthematodes disseminatus), неоплазии, облъчвания с рентгенови и ултравиолетови лъчи, тежка диспротеинемия, отравяния с тежки метали

Забавено

 • Физиологично - при ваготоници
 • Заболявания и състояния, водещи до хемоконцентрация (повишен хематокрит), симптоматични полиглобулии, хронична обструктивна белодробна болест с хронично белодробно сърце, хронична сърдечна недостатъчност
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!