Биологични константи

Етилов алкохол

mmol/l (mmol/l x 4.607 = mg/dl, mg/dl x 0.2171 = mmol/l)

Възраст Пол 95% граници
Възрастни м + ж 0 - 2,7
Интоксикация м + ж 65 - 87
Ступор м + ж 87 - 109
Кома м + ж над 109

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари