Биологични константи

Етилов алкохол

mmol/l (mmol/l x 4.607 = mg/dl, mg/dl x 0.2171 = mmol/l)

Възраст Пол 95% граници
Възрастни м + ж 0 - 2,7
Интоксикация м + ж 65 - 87
Ступор м + ж 87 - 109
Кома м + ж над 109

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари