Биологични константи

Алфа1-кисел гликопротеин

0,72 - 1,3 g/l (Станкушева, 1981 - 67 здрави)

0,36 - 0,83 g/l (Giba - Geigy, 1979)

9,8 - 24,4 μmol/l (Rauen et al., 1982)

Алфа-1-кисел гликопротеин (AGP) или орозомукоид (ORM) е гликопротеин с големина 41-43-kDa и pH от 2.8 до 3.8. Пептидната част е единична верига от 183 аминокиселини с два дисулфидни моста. Въглехидратната компонента представлява 45% от молекулното тегло, прикрепена под формата на пет до шест силно сиалирани комплексни-N-свързани гликани. AGP е един от основните протеини в острата фаза при хора и други бозайници. Като повечето протеини на острата фаза, неговата серумна концентрация се увеличава в отговор на системно увреждане на тъканите от възпаление или инфекция и тези промени в концентрациите на серумния протеин са свързани с повишаването на чернодробния синтез. Експресията на AGP гена се контролира от комбинация от основните регулаторни медиатори, тоест глюкокортикоиди и цитокиновата система, включваща предимно интерлевкин -1 бета (IL-1 бета), тумор некрозис-алфа фактор (TNF алфа), интерлевкин-6 (IL-6) и интерлевкин-6 свързани цитокини. Сега е установено, че отговора на острата фаза може да се осъществи в извън чернодробните клетъчни структури и може да бъде регулиран от възпалителни медиатори, както се наблюдава в хепатоцитите. Биологичната функция на AGP остава неизвестна; описани са обаче редица дейности с възможно физиологично значение, като различни имуномодулиращи ефекти. AGP има също способността да се свързва и да носи много основни и неутрални липофилни лекарства от ендогенни (стероидни хормони) и екзогенен произход - описани са един до седем свързващи местав молекулата му. AGP може също да свързва кисели лекарства като фенобарбитал. Доказано е че имуномодулиращата, както и свързващата активност на AGP са най-вече зависими от въглехидратния състав. Използването на AGP трансгенни животни дава възможност да се адресира ин виво, функционалността на чувствителните елементи и тъканната специфичност, както и ефектите на лекарства, които се свързват с AGP и ще бъдат полезен инструмент за определяне на физиологичната роля на AGP.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари