Биологични константи

Алдостерон в урината

Увеличение

Първичен алдостеронизъм

 • Солитарен надбъбречен аденом (синдром на Conn)
 • Двустранен микро- или макронодуларна хиперплазия на надбъбречната кора (идиопатичен хипералдостеронизъм)
 • Двустранна конгенитална набъбречна хиперплазия (конгенитален хипералдостеноризъм)
 • Карцином на надбъбречната кора, продуциращ алдостерон

Вторичен алдостеронизъм без хипертония

 • Бременност
 • Нефрозен синдром
 • Чернодробна цироза с асцит
 • Синдром на Bartter
 • Идиопатичен едем
 • Сърдечна недостатъчност
 • Нефрит със загуба на соли

Вторичен алдостеронизъм с хипертония

 • "Първичен хиперренинизъм" (хемангиоперицитома - тумот, изхождащ от клетките на юкстагломерулния апарат на нефрона)
 • Тумор на Wilms
 • При хипертоници, лекувани със салидиуретици
 • Стеноза на бъбречната артерия
 • Малигнена хипертония
 • Хипертония, причинена от противозачатъчни средства
 • Хипертония при бременни (понякога)
 • Хронична бъбречна недостатъчност

Намаление

 • Приемане на големи количества вода
 • Приемане на храна бедна на калий
 • Инфузии на големи количества глюкоза
 • Инфузия на хипертонични разтвори на натриев хлорид
 • Болест на Addison
 • Тромбоза на vv. suprarenales
 • Емболия на aa. suprarenales
 • Първичен хипоалдостеронизъм

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари