Биологични константи

Алдостерон в урината

Увеличение

Първичен алдостеронизъм

 • Солитарен надбъбречен аденом (синдром на Conn)
 • Двустранен микро- или макронодуларна хиперплазия на надбъбречната кора (идиопатичен хипералдостеронизъм)
 • Двустранна конгенитална набъбречна хиперплазия (конгенитален хипералдостеноризъм)
 • Карцином на надбъбречната кора, продуциращ алдостерон

Вторичен алдостеронизъм без хипертония

 • Бременност
 • Нефрозен синдром
 • Чернодробна цироза с асцит
 • Синдром на Bartter
 • Идиопатичен едем
 • Сърдечна недостатъчност
 • Нефрит със загуба на соли

Вторичен алдостеронизъм с хипертония

 • "Първичен хиперренинизъм" (хемангиоперицитома - тумот, изхождащ от клетките на юкстагломерулния апарат на нефрона)
 • Тумор на Wilms
 • При хипертоници, лекувани със салидиуретици
 • Стеноза на бъбречната артерия
 • Малигнена хипертония
 • Хипертония, причинена от противозачатъчни средства
 • Хипертония при бременни (понякога)
 • Хронична бъбречна недостатъчност

Намаление

 • Приемане на големи количества вода
 • Приемане на храна бедна на калий
 • Инфузии на големи количества глюкоза
 • Инфузия на хипертонични разтвори на натриев хлорид
 • Болест на Addison
 • Тромбоза на vv. suprarenales
 • Емболия на aa. suprarenales
 • Първичен хипоалдостеронизъм
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!