Биологични константи

Алвеоларен въздух

Възрастова обусловеност на парциалното налягане на кислорода
Възраст кРа mmHg
1 мес. 16,4 123,4
2 мес. 16,2 122,4
3 мес. 16,8 126
4 мес. 16,2 121,9
5 мес. 16,38 122,6
6 мес. 16,38 122,6
8 мес. 16,03 119,1
9 мес. 15,78 118,6
10 мес. 16,1 121,0
11 мес. 16,3 122,0
12 мес. 16,19 121,7
18 мес. 15,9 119,0
2 год. 15,99 119,7
3 год. 15,67 117,5
4 год. 15,78 118,6
5 год. 15,65 117,4
6 год. 15,55 116,4
7 год. 15,25 114,4
9 год. 15,38 115,6
10 год. 15,23 114,3
12 год. 14,94 112,3
14 год. 14,47 108,5
16 год. 13,35 110,4
17 год. 14,91 111,9

 

Възрастова обусловеност на парциалното налягане на въглеродния двуокис

Възраст кРа mmHg
1 мес. 2,58 19,6
2 мес. 2,83 20,1
3 мес. 2,99 22,7
4 мес. 2,77 20,5
5 мес. 2,77 20,5
6 мес. 2,83 20,1
8 мес. 2,94 22,3
9 мес. 3,3 25,0
10 мес. 2,9 22,0
11 мес. 2,92 22,2
12 мес. 2,93 21,1
18 мес. 3,18 23,6
2 год. 3,32 24,9
3 год. 3,58 26,6
4 год. 3,34 25,3
5 год. 3,83 28,1
6 год. 3,9 29,0
7 год. 3,9 29,0
9 год. 4,1 31,0
10 год. 3,9 29,0
12 год. 4,39 32,7
14 год. 4,77 35,5
16 год. 5,13 38,2
17 год. 4,94 37,3

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари