Биологични константи

Причини за проксимален стомашно-чревен кръвоизлив

Заболявания Автори
  Palmer, 1969 Knoblauch, 1973 Kamon, 1973
Брой случаи
14 000 92 100
Ulcus duodeni 28 % 25 % 26 %
Ulcus ventriculi 12 % 24 % 15 %
Ерозивен гастрит 12 % 15 %  9 %
Варици на хранопровода 19 % 10 % 16 %
Синдром на Mallory-Weis 5 % 8 % 8 %
Ulcus pepticum jeiuni 3 % 6 % 6 %
Езофагит 7 % 4 % 13 %
Рак на стомаха - 1 % 2 %
Различни причини 7 % 5 % 1 %
Неизяснени 7 % 2 % 4 %

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари