Речник

хидремия

на латински език: hydraemia
на английски език: hydremia

увеличено съдържание на вода в кръвта;

Реклама