Речник

астазия

на латински език: astasia
на английски език: astasia
свързани термини: 

неспособност за стоене прав поради двигателна некоординираност