Речник

хетерогенен

на латински език: heterogenes
на английски език: heterogenеous, dissimilar

разнороден, нееднакъв, различен по произход

Реклама