Речник

хепатоптоза

на латински език: hepatoptosis
на английски език: hepatoptosis

спадане, смъкване на черния дроб