Речник

атетоза

на латински език: athetosis
на английски език: athetosis

бавни, непрекъснати, неволеви движения, главно на горните крайници; наблюдават се при поражения на стрио-палидарната сис­тема

Бавни, червеобразни движения на пръстите на краката и ръцете с преразтягане на основните стави. Не се извършват едновременно. Пръстите застават в различни плоскости. Най-често са засегнати дисталните дялове на крайниците, а също и главата, като това се придружава от изкривявания на лицето. Езикът може да извършва бавни движения и по този начин да затруднява говора. Главата е извърната по особен начин. Двустранната атетоза се среща и като самостоятелно заболяване. В някои случаи е доказана наследствена обремененост. Атетозната симптоматика се причинява от увреждане на свързани с моториката системи в ЦНС. Най важните причинители са туморите, енцефалитите и съдовите заболявания. Симптоматичната athetose double е следствие от раннодетска мозъчна увреда.

Реклама