Речник

алвеолит

на латински език: alveolitis
на английски език: alveolitis
свързани термини: 

възпаление на бе­лодробните алвеоли или възпаление не зъбна алвеола

Коментари