Речник

алвеолен

на латински език: alveolaris
на английски език: alveolar
синоними: алвеоларен
свързани термини: 

отнасящ се до алвеолите, мехурчест

Коментари