Речник

актиномикоза

на латински език: actinomycosis
на английски език: actinomycosis

хронична инфекция, причинена от Actinomyces Israeli; характеризира се с образуване на плътни инфилтрати, абсцеси, фистули; различават се три форми: шийно-лицева, торакална и абдоминална; причинители на заболяването са различни видове актиномицети; това са Грам-позитивни киселинноустойчиви неспорообразуващи бактерии от родовете Actinomyces и Arachnia на семейство Actinomycetales; тези бактерии обикновено се намират като сапрофити в устната кухина и зъбите на човека; актиномицетите са родственици на бактериите от род Corynebacterium , род Mycobacterium и на гъбните видове; причиняват заболяването  Актиномикоза; заболяването представлява зооноза; резервоар и източник на инфекцията са домашните животни. Болният човек не е заразен

Коментари