Речник

хондросарком

на латински език: chondrosarcoma
на английски език: chondrosarcoma

злокачествен тумор, произхождащ от хрущялна тъкан; най-често се локализира в областта на тазовите кости, в дисталната епиметафиза на бедрената кост и проксималната на раменната кост; бива първичен или вторичен, в зависимост от това дали се  развива се от предшестващ хондром или не;