Речник

хомолатерален

на латински език: homolateralis
на английски език: homolateral

намиращ се на същата (хомолатералната) страна; отнасящ се до съща­та половина на тялото;

Коментари