Речник

хередитарен

на латински език: hereditarius
на английски език: hereditary

хередитарен - наследствен, унаследен;