Речник

апрозексия

на латински език: aprosexia
на английски език: aprosexia

 апрозексия (aprosexia) липса на активно внимание, невъзможност да се съсредоточи вниманието към какъвто и да е предмет в резултат на нарушено зрение, слух или умствено изоставане

Коментари