Речник

аурикула

на латински език: auricular
на английски език: auricle, pinna

ушна мида, има форма на приплесната фуния. основната част от нея се изгражда от еластиченохрущялна плочка, към която сраства плътно покриващата я кожа; долната част на ушната мида, която виси свободно, не съдържа хрущял, а мастна тъкан.

Реклама