Речник

афония

на латински език: aphonia
на английски език: aphonia

липса ( загуба ) на глас; частична ( дисфония ) или пълна ( афония ) загуба на гласа, е често срещано явление през есенно-зимния сезон и през ранна пролет; появява се като последица на възпаление на гласните струни, което от своя страна обикновенно се дължи на вирусна или друга инфекция; етиологията е разбира се не само инфекция; афонията е състояние на пълна невъзможност за възпроизвеждане на звуци чрез гласовия апарат, независимо дали последните са разпознаваеми като смислена реч или не;

Реклама