Речник

хетерометропия

на латински език: heterometropia
на английски език: heterometropia

състояние, при което степента на рефракция в двете очи е различна;

Реклама