Изследвания и процедури

Реакция на Панди (Pandy) - белтък в гръбначно-мозъчната течност

На английски език: Pandy reaction

Показания за изследването

  • основно изследване при всяка лумбална пункция

Биологичен материал

  • ликвор, получен чрез лумбална пункция, който е съхраняван не по-дълго от 6 дни в хладилник. При рязко повишен брой на клетките ликворът най-напред се центрофугира и надстоящата течност се изследва за съдържание на белтък. Много пресният (току-що взетият чрез пункция) ликвор трябва най-напред да се остави да се темперира на стайна температура.

Принцип на реакцията на Панди

Албуминът и глобулините се денатурират от наситен разтвор на фенол. В зависимост от концентрацията на съдържащите се в ликвора белтъци настъпва помътняване, флокулация или утаяване.

Референтна стойност

  • Референтна стойност: отрицателна находка
N.B. При реакцията на Панди е подбрана такава прагова концентрация, че при нормална концентрация на ликворни белтъци не се получава помътняване.

Интерпретация на резултатите

Положителна находка има при:

  • Възпалителни процеси в ЦНС
  • Инфекции
  • Процеси, заемащи пространство в главния или гръбначния мозък
  • Нарушения на кръвоснабдяването на ЦНС
  • Херния на nucleus pulposus

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари