Изследвания и процедури

Мътнинен тест за беталипопротеини

Принцип на теста

Хепаринът и двувалентните калциеви йони причиняват преципитация на липопротеините, съдържащи апопротеин (ЛПМНП, ЛПНП). Получава се мътнина, чийто интензитет се измерва фотометрично. Освен от съдържанието на бета- и пребеталипопротеини тя зависи и от съотношението албумин - глобулини в серума. Това е качествена проба с ниска информативна стойноот. Когато може да бъде осъществено изследване на концентрацията на холестерола и триглицеридите, провеждането на този тест не е оправдано. С оглед пестене на реактиви той може да бъде използван като предварително пресяване (скрийнинг). Всички проби, при които бъде установена мътнина, надвишаваща горната граница на референтните стойности, трябва отново да бъдат изследвани за холестерол и триглицериди.

Референтни граници

  • Референтен обхват: до 6,5 ФЕ
  • Граничен обхват: 6,6 - 8,5 ФЕ

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари