Изследвания и процедури

Лизин-вазопресинов тест

Показание за провеждане на лизин-вазопресинов тест:

  • диференциране на вече установен хипокортицизъм

Лизин-8-вазопресинът действува подобно на кортикотропиносвобождаващия фактор върху предния дял на хипофизата, като го стимулира към повишено освобождаване на АКТХ.

N.B. Противопоказание за провеждане на лизин-вазопресинов тест: коронарна недостатъчност (лизин-8-вазопресинът притежава вазоконстриктивно действие).

Провеждане на теста

Поради многократното вземане на венозна кръв в малки интервали от време е оправдано въвеждането на съответен катетър (венокат).

  • 8 часа: първо вземане на кръв
  • 8.10 часа: начало на венозното въвеждане на 5 UI лизин-8-вазопресин в 50 ml разтвор на NaCl (154 mmol/l) в продължение на 60 минути
  • В 8,15; 8,25; 8,40; 8,55; 9,10; 9,40 часа: вземане на нови порции кръв

Интерпретация на резултатите

  • Нарастване на концентрацията на кортизола при нормален отговор на предния дял на хипофизата, когато:
    • целият регулаторен механизъм функционира нормално
    • има само увреждане на хипоталамуса (т.нар. третичен хипокортизолизъм)
  • липсва нарастване на концентрацията на кортизола при хипофизно обусловен хипокортизолизъм, както и при първична недостатъчност на кората на надбъбреците. Последната може да бъде диференцирана с помощта на АКТХ теста.
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!