Изследвания и процедури

Лактат в гръбначномозъчната течност

Показания за определяне на лактат в гръбначно-мозъчната течност (ликвора)

 • Диференциална диагностика на менингитите
 • Остър бактериален менингит
 • Субарахноидален или интрацеребрален кръвоизлив
 • Злокачествени тумори на централната нервна система (ЦНС)
 • Исхемични инсулти
 • Интоксикации

Биологичен материал

 • пресен ликвор, получен чрез лумбална пункция. Съхраняване на нативния материал в хладилник до 3 часа; след прибавяне на флуорид или EDTA - до 1 ден.

Принцип на изследването

Концентрацията на лактата се определя чрез ензимна реакция.

Референтни граници

 • Референтен обхват: 1,2 - 2,1 mmol/l

Интерпретация на резултатите

Концентрация на лактата над 3,5 mmol/l в ликвора има при:

 • Вирусни менингити
 • Енцефалити
 • Други неврологични заболявания
N.B. В обсега между 3,5 и 3,7 mmol/l не е възможно по концентрацията на лактата да се правят изводи за етиологията на наличен менингит.
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!