Изследвания и процедури

Хаптоглобин

На английски език: Haptoglobin (Hp)

Съдържание

 1. Хаптоглобин
 2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Референтни граници

 • Новородени: до 0,7 g/l;
 • Кърмачета до 4 месеца: до 0,8 g/l;
 • Кърмачета до 6 месеца: до 1,4 g/l;
 • Кърмачета до 8 месеца: 0,2 - 1,8 g/l;
 • Кърмачета до 12 месеца: 0,2 - 2,0 g/l;
 • Деца: 0,3 - 3,0 g/l;
 • Възрастни с тип 1-1: 0,77 - 1,95 g/l;
 • Възрастни с тип 2-1: 0,32 - 1,85 g/l;
 • Възрастни с тип 2-2: 0,15 - 1,50 g/l;

Интерпретация на резултатите

Намаление на хаптоглобина има при:

 • вътресъдова хемолиза;
 • недоимък на фолиева киселина и витамин B12 (повишена хемолиза в костния мозък - неефективна хемопоеза);
 • тежки увреждания на хепатоцитите;
 • нефрозен синдром (само в част от случаите);
 • генетично обусловен недоимък (много рядко);

Нормални стойности на хаптоглобина, въпреки наличието на хемолитично заболяване има при:

 • остър възпалителен процес;
 • разпад на тъкани (например при неопластично заболяване);

Увеличение на хаптоглобина има при:

 • остър възпалителен процес;
 • разпад на тъкани, злокачествени тумори;
 • болест на Ходжкин;

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари