Изследвания и процедури

Брой на ретикулоцитите

На английски език: Reticulocytes

Съдържание

  1. Брой на ретикулоцитите
  2. Интерпретация на резултатите

Показания за изследването

  • Анемии (за преценка на еритропоезата)

Биологичен материал

  • кръв, взета с EDTA

Принцип на изследването

Размесват се разтвор на брилянткрезилово синьо и кръв, взета с EDTA. Багрилото оцветява цитоплазмата на еритроцитите синьозеленикаво, a substantia reticulo-granulofilamentosa на ретикулоцитите в тъмносиньо. След това се приготвят две натривки. С помощта на микроскоп се изброяват 1000 еритроцита и се изчислява относителният дял на ретикулоцитите.

Ретикулоцитите са млади еритроцити, които се образуват в костния мозък от нормобластите. Те все още съдържат РНК, която при оцветяване с т.нар. суправитални багрила се виждат като гранули и мрежовидни образувания (substantia reticulo-granulofilamentosa). Ретикулоцитите узряват до еритроцити за 1 - 3 дни. Броят им в периферната кръв е показател за скоростта на ефективната еритропоеза.

Референтни граници

  Резултати Процент (в промили)
Недоносени 0,015 - 0,090 15 - 90
Новородени 0,010 - 0,085 10 - 85
Кърмачета до първия месец до 0,018 до 18
Кърмачета до шестия месец до 0,015 до 15
Жени 0,002 - 0,020 2 - 20
Мъже 0,002 - 0,025 2 - 25
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!