Бременност и родителство

Задушевен разговор

История на пренаталното възпитание

В края на 70-те години на XX век се появява ново направление в психологията, педагогиката и медицината – пренатално или предродилно развитие и възпитание. Беше създадена нова медицинска апаратура (ултразвук, влакнеста оптика), появи се възможност да се наблюдава поведението и състоянието на плода.

Калифорнийският акушер Ван де Кар разработи методи за работа с бременната жена и с плода. Той използва тактилно въздействие на ръцете върху коремната кухина. Бременната потупва корема си, натиска го и произнася повтарящи се едносложни думи. Тези специални упражнения се изпълняват ежедневно по 15-20 минути. Ван де Кар счита, че по този начин може да се подпомогне по-интензивното интелектуално развитие на плода.

Американският специалист по предродилна подготовка Брент Логан през 80-те години се занимава с изучаването на звуковото въздействие върху плода. Бременните прослушват определен набор касети със записи на музикални произведения и със записи на сърдечния ритъм, който има различен характер (височината и честотата на звука се променят). По този начин се стимулира психическото развитие на бебето.

Към края на 80-те години бременните жени започват да пускат музика на аудиоплеер, слагайки слушалките на корема си, за да може бебчето също да слуша музиката, която му харесва. При това лекарите наблюдават промените в движенията на плода с помощта на УЗИ, измерват неговия сърдечен ритъм.

Но още от по-рано във Франция съществува така наречения «пеещ» родилен дом на Мишел Оден. Там се провеждат занятия по хорово пеене, които се посещават от бъдещи бащи и майки. Счита се, че хоровото пеене подобрява самочувствието и укрепна нервите на майката, която впоследствие дава на света здрави и спокойни деца. Мишел Оден обръща внимание, че ако бащата редовно разговаря с плода па време на бременността на жена си, то почти веднага след раждането детето ще разпознава гласа му.

По същото време (през 80-те години) в Москва, Тамбов, Набережни Челни и в някои други градове беше апробиран метода на професор Лазарев «Сонатал» (в превод от латински сонас — «звучащ», натус — «рожден»). Същността му, според твърденията на неговите автори се състои в това, че в пренаталния период (преди раждането) може да се въздейства върху двигателното, емоционалното и дихателното състояние на плода и даже да се управлява неговото развитие. «Сонатал» е метод за музикално стимулиране на развитието на плода и на новороденото. По тази методика майката общува с още нероденото си бебче с помощта на специални вокално-речеви упражнения.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!