Биологични константи

Желязо

mol/l (fimol/l x 5,5835 = µg/dl, µg/dl x 0,179I = µmol/l)

Възраст Пол Брой 95% граници Метод
Пъпна връв м + ж 139 17,2 - 37,6 -
До 2 дни м + ж 149 1,1 - 16,5 -
Пъпна връв м + ж 20 9,7 - 34,7 ПРЕ
ранна бременност ж 11 10,6 - 32,8 ПРЕ
Късна бременност ж 13 8,7 - 56,8 ПРЕ
1 ден - 14 год. м + ж 2099 значително по-ниска долна граница КМ
25 - 85 год. м 127 6,1 - 35,6 КМ
30 - 56 год. м + ж 30 18,0 - 25,3 ААС
25 - 79 год. м + ж 123 3,9 - 26,6 ААС
Възрастни м + ж 94 10,0 - 16,2 ААС
Възрастни м + ж 111 5,2 - 24,2 ЙОХ
Обобщени данни м + ж - 11,6 - 31,3 -
Обобщени данни м + ж - 8,1 - 37,6 - широки граници -
Обобщени данни м + ж - 17,9 - тесни граници -
Обобщени данни м - 12,5 - 26,7 -
Обобщени данни ж - 10,7 - 23,4 -
Обобщени данни м + ж - 9,0 - 26,9 -
Обобщени данни м + ж - 12,5 - 35,8 -

Промяната с възрастта не е достоверна (Owen et al., 1983).

Няма възрастови и полови различия (West et al., 1984).

Плазменото желязо има клирънс 60 - 120 min (T1/2 59Fe).

Еритроцитите използват над 75 % от инжектираното 59Fe (Confrancesco - et al.,1983).

 

Увеличение - хиперсидеринемия

 • Физиологично
  • увеличен прием на желязо с храната
  • нормална бременност
  • кръв от неонатална връв
 • Остра интоксикация (при приемане на таблетки железен сулфат от деца сидеринемията може да се покачи до 1000 mg/dl и да настъпи смърт до 6 h, ако не се започне лечение)
 • Лечение с високи дози железосадържащи препарати
 • Чести хемотрансфузии (цитратната кръв съдържа 400 mg/l Fe)
 • Хемохроматоза (усилена резорбция на желязо)
 • Хемолитични анемии
 • Рефрактерни анемии
 • Сидероахристични анемии
 • Чернодробни лезии (остър хепатит, портална цироза)
 • Нефрити
 • Бластни левкози
 • Контрацептивни средства

Намаление - хипосидеринемия

 • Намален прием на желязо с храната
  • изкуствено хранени кърмачета
  • недоимъчно хранене
 • По-големи дневни нужди от желязо
  • бременни след третия месец
  • кърмачки
 • Подрастващи, пубертет
 • Загуби на желязо
  • посткръвоизливна железодефицитна анемия
  • хеморагични диатези, коагулопатии, вазопатии, тромбопатии
  • заболявания на храносмилателния тракт с кървене
  • метро- и менорагии
  • анемии при инфекциозни заболявания
 • Смутено усвояване на желязо
  • заболявания на храносмилателния тракт
  • резекция на стомаха
  • продължителни диарии
  • хронични гастроентероколити
  • гастроентеростомии
 • Системни заболявания, неоплазми и други
  • бъбречни болести
  • Asiderophilinaemia congenita.le
  • Kwashiorkor
  • бластни левкози
  • карциноми
  • миома утери
  • миелоза и лимфаденоза (в терминалните стадии)
  • Erythraemia vera (в терминалния стадий)

 

Общ железосвързващ капацитет (ЖСК)
µmol/l (µmol/l x 5.5835 = µg/dl, µg/dl x 0.1791 = µmol/l)
Възраст Пол Брой 95% граници Метод
25 - 44 год. м + ж 43 34,0 - 64,5 КМ
45 - 59 год. м + ж 43 37,6 - 79,2 КМ
60 - 79 год. м + ж 33 37,6 - 79,2 КМ
Възрастни м + ж 111 33,5 - 66,8 ЙОХ
Възрастни м + ж 94 34,0 - 64,5 АСС
Обобщени данни м + ж - 51,6 - 61,6 -
Обобщени данни м + ж - 44,8 - 73,4 -
Обобщени данни м + ж - 45,0 - 63,0 - широки граници -
Обобщени данни м + ж - 54,0 - 66,0 - тесни граници -
Обобщени данни м + ж - 39,6 - 86,1 -
Обобщени данни м + ж - 44,8 - 71,6 -

Възрастовите различия са достоверни, но без клинично значение (Owen et al., 1983).

Възрастовите различия са достоверни, но не и половите (West et al., 1984).

 

Увеличение

 • Железодефицитни анемии
 • Сидероахристични анемии
 • Последните месеци на бременността
 • Вирусен хепатит
 • Костномозъчни хипоплазии

Намаление

 • Хемосидероза
 • Инфекциозни болести
 • Злокачествени тумори
 • У новородени

 

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари